Taustamateriaali

Peli sijoittuu Uuteen Ruotsiin vuoteen 1654. Uusi Ruotsi oli Ruotsin kruunun ja merikauppayhtiön melko tuore sirtokunta Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan itärannikolla sijaitsi tuolloin useita siirtokuntia ja suurimmat niistä olivat englantilaisten, hollantilaisten ja ranskalaisten kauppa-asemia. Näistä lähin suuri keskus oli hollantilaisten Uusi Amsterdam. Uuden maailman tuotteista kuten turkiksista ja tupakasta käytiin intiaanien kanssa kauppaa ja kauppasuhteista, -paikoista ja -tavarasta kilpailtiin, tosinaan myös sodittiin. Ruotsalaiset pyrkivät liittoutumaan etenkin Delaware-joella Uuden Ruotsin naapurissa eläneiden Lenni Lenape-intiaanien kanssa. He olivat tekemisissä myös rannikon kauppamahdin, eli irokeesiryhmien kanssa. Irokeeseilla puolestaan oli monimutkaiset kauppa- ja liittosuhdeverkostot

Tähän osioon on koottu artikkeleita pelin historiallisesta viitekehyksestä. Pelinjohto suosittelee lämpimästi artikkeleihin tutustumista kaikille pelaajille. Lähteitä -sivulta löytyy lisäksi viitteitä pelin aiheita käsittelevään kirjallisuuteen sekä näiden sivujen kuvaluettelo. Nämä on listattu paitsi pelin lähdeviitteiksi, myös kiinnostuneiden iloksi. Sivuilla ilmestyviä artikkeleita laajempaa perehtymistä pelin historialliseen viitekehykseen emme kuitenkaan edellytä.